Sempol
14.08.2018 - Utorok
O nás
Na stiahnutie
Odkazy
Kontakty
Sempol
Úvod  
Slovensky
SK
 
English
EN
:: Sortiment
:: AKTUÁLNE
:: Poradenstvo
:: Výroba
:: Manažment kvality
:: Fotogaléria

 

Zlúčenie spoločnosti Sempol spol. s r.o. so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Vážení obchodní partneri,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou ku dňu 01.07.2016 dôjde k zlúčeniu spoločnosti Sempol spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 965 436 (ďalej len „Sempol spol. s r.o.“) so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 744 723 (ďalej len „RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.“) na základe ktorého spoločnosť Sempol spol. s r.o. zanikne s právnym nástupcom, pričom imanie spoločnosti Sempol spol. s r.o. prejde na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste akúkoľvek komunikáciu určenú spoločnosti Sempol spol. s r.o. po dátume 30.06.2016 adresovali výhradne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., a zároveň si Vás v súvislosti s uvedeným dovoľujeme požiadať, aby ste všetky účtovné doklady (napr. faktúry, dodacie listy) s dátumom dodania tovaru a/alebo služby po 30.06.2016 vystavovali výlučne na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V súvislosti s uvedeným zlúčením spoločností dochádza zároveň k prechodu všetkých pohľadávok a záväzkov spoločnosti Sempol spol. s r.o. na nástupnícku spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať aby ste všetky záväzky, ktoré voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete, po dátume 30.06.2016 uhrádzali výhradne na bankové účty spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V prípade, že voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete akékoľvek pohľadávky, tieto budú po 30.06.2016 uhrádzané spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. s účinnosťou k 01.07.2016 ako právny nástupca spoločnosti Sempol spol. s r.o. zároveň vstúpi do všetkých zmluvných vzťahov uzatvorených medzi Vašou spoločnosťou a spoločnosťou Sempol spol. s r.o., preto zánikom spoločnosti Sempol spol. s r.o. nedochádza k zániku zmluvných vzťahov. Všetky práva a povinnosti spoločnosti Sempol spol. s r.o. ku dňu zlúčenia spoločností prechádzajú na spoločnosť RWA SLOVAKIA spol. s r.o., ak nebola medzi zmluvnými stranami dojednaná osobitná úprava.

Pre poskytnutie všetkých potrebných údajov súvisiacich s vyššie uvedenými skutočnosťami nás prosím neváhajte kontaktovať.

S úctou
Sempol spol. s r.o.
 

DNI POĽA 2016

7.-8.6.2016 - Celoslovenský deň poľa - Dvory nad Žitavou - Obilniny, repka, ...
10.6.2016 - Deň poľa SEMPOL - Želiezovce - Obilniny a repka
14.6.2016 - Veľký deň poľa SEMPOL, BAYER - RaVOD Pata - Obilniny a repka
16.6.2016 - Deň poľa SEMPOL, ADAMA - Veľký Meder - Obilniny
22.6.2016 - Deň poľa HEINEKEN - Trebatice - Jačmeň
27.6.2016 - Deň poľa SEMPOL - Koš - Obilniny
28.6.2016 - Deň poľa SEMPOL - Blatnica - Obilniny
29.6.2016 - Deň poľa SEMPOL - ÚKSÚP Spišská Belá - Obilniny a repka

 

KATALÓGY 2016

       

NOVINKY V SORTIMENTE 2015


Raž ozimná

KWS BONO

GUTTINO


 

KATALÓG OZIMINY 2015

 

 

TRHOVÁ HRADSKÁ 2015 - video

DNI POĽA OZIMÍN 2015 FOTOGALÉRIA


NOVINKY JARINY 2016

 

FAO 350 konský zub zrno dvojlíniový bioetanol
- Hybrid stredného až vysokého vzrastu s peknými dobre ozrnenými šúľkami
- Pevné nepoliehané steblo
- Vysoký potenciál úrod v intenzívnych podmienkach
- Dobrý zdravotný stav rastliny a zrna
- Priemerný počiatočný rast
- Adaptabilný k rôznym pôdno-ekologickým podmienkam
viac info viac info
PRIPRAVUJEME
• stredne skorá odroda tvrdej jarnej pšenice
• stredná výška rastlín je kombinovaná s dobrou odolnosťou proti poliehaniu
• počiatočný vývoj rastlín je veľmi dobrý, odnožovanie je dobré a dozrievanie stredne skoré
• úroda je vysoká a stabilná, počet zŕn v klase je vysoký, HTZ je vysoká
viac info viac info
FAO 290 konský zub dvojlíniový zrno bioetanol
• najskorší konský zub v našej ponuke
• vysoký úrodový potencial vo svojej skorostnej skupine
• adaptabilný k stresovým podmienkam - najmä veľmi dobrá tolerancia k suchu
• rýchle zosychanie zrna
• vhodný do rôznych systémov pestovania
viac info viac info
FAO 260 medzityp dvojlíniový siláž bioplyn
• víťaz štátnych odrodových skúšok ČR, Nemecko a
Poľsko
• rekordné úrody silážnej hmoty
• veľmi dobrá stráviteľnosť siláže
• vysoká odolnosť proti stresu, hlavne zo sucha
viac info viac info
viac info viac info
NOVINKA
• výberová sladovnícka kvalita
• vysoké a stabilné úrody vo všetkých výrobných oblastiach
• absolútna odolnosť proti múčnatke trávovej (gén Mlo )
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu a lámaniu stebla
• vysoký podiel predného zrna
viac info viac info
FAO 400 konský zub dvojlíniový zrno bioetanol
• veľmi vysoký úrodový potenciál
• výborná tolerancia k suchým podmienkam (preukázané v rokoch 2012-2013)
• skoré kvitnutie, dobre opelené šuľky
viac info viac info